Ανακοίνωση-Ενημέρωση για τους υποτρόφους erasmus χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Ιανουάριος 13, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 28, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση-Ενημέρωση για τους υποτρόφους erasmus χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 13/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Aγαπητοί υπότροφοι καλημέρα και Καλή σας Χρονιά!
Σας ενημερώνουμε ότι, για όσους έχετε αιτηθεί παράταση της υποτροφίας σας, ισχύουν τα ακόλουθα:
Οι φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου που έχουν αιτηθεί παράταση, λαμβάνουν το υπολοιπόμενο 20% του χειμερινού εξαμήνου μετά το πέρας της συνολικής περιόδου Erasmus και την επιστροφή τους στην Ελλάδα.
Αναμένουμε την επιβεβαίωση της εγγραφής σας για το 2ο εξάμηνο με τις ακριβείς ημερομηνίες εαρινού εξαμήνου, νέο υπογεγραμμένο learning agreement και νέα ΕΚΑΑ.
Σας υπενθυμίζουμε οτι το 2nd OLS test και το EU Survey (Τελική Έκθεση) θα υποβληθούν στο τέλος της συνολικής περιόδου Erasmus (και όχι στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου).
Για όσο διάστημα είστε φοιτητές Erasmus δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σας σε εξεταστική του Ιονίου, επειδή θα θεωρηθεί διπλοφοίτηση!
Από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος