Ανακοίνωση για την εξεταστική των φοιτητών επί πτυχίω

Έναρξη Ιανουάριος 10, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 13, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την εξεταστική των φοιτητών επί πτυχίω

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 11/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
Σας ενημερώνουμε ότι για φέτος δεν ήρθε εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας για διπλή εξεταστική τον Φεβρουάριο και Ιούνιο.
Ως εκ τούτου θα ισχύσει αυτό που ίσχυε πάντα βάσει νόμου :
Οι φοιτητές επί πτυχίω που οφείλουν από 5 μαθήματα και κάτω, έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε αυτά στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ακόμη κι αν είναι μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
Για την εξέταση στα μαθήματα εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές θα έρχονται σε συνεννόηση με τους αρμόδιους διδάσκοντες.
Από την Γραμματεία του Τμήματος