Αναβολή μαθήματος Ε΄ εξαμήνου

Έναρξη Ιανουάριος 10, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 10, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθήματος Ε΄ εξαμήνου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 10/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
:
Το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου ΄΄ Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄ που διδάσκει η κ.Δ.Λάππα δεν θα διδαχθεί αυτήν την εβδομάδα λόγω ασθενείας της Διδάσκουσας.
Από την Γραμματεία του Τμήματος