Ανακοίνωση για φοιτητική εκπαιδευτική εκδρομή

Έναρξη Ιανουάριος 8, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 8, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για φοιτητική εκπαιδευτική εκδρομή

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 9/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Διοργανώνεται 5ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές. Η εκδρομή είναι ανοιχτή για όλους τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως τμήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε e-mail στο:b13kats@ionio.gr
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής:
Έως 20 Ιανουαρίου.
Από τον Σύλλογο Φοιτητών