ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ

Έναρξη Δεκέμβριος 19, 2016 - Τερματισμός Ιανουάριος 19, 2017 Έληξε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 19/12/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ
Το Δημοτικό σχολείο Γαστουρίου ξεκινά την οργάνωση μιας δανειστικής βιβλιοθήκης στο σχολείο και χρειάζεται βοήθεια στην οργάνωση της. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αν μπορούσε κάποιος/α από τους φοιτητές σας να συμβάλει σ' αυτή μας την προσπάθεια κάνοντας συγχρόνως και την πρακτική του άσκηση. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και περιμένουμε νέα σας για να ξεκινήσουμε με την επιστροφή μας το νέο έτος.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι 26610-57031, 2661056241 (fax) και 6946684148.
Η διευθύντρια
Σκιαδοπούλου Κατερίνα