Ανακοίνωση για τους φοιτητές που εισήχθησαν το 2015-2016 και δεν συμπλήρωσαν το ατομικό στατιστικό τους δελτίο

Έναρξη Δεκέμβριος 14, 2016 - Τερματισμός Ιανουάριος 31, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα το ακ.έτος 2015-2016 (Δεύτερο έτος) και δεν συμπλήρωσαν το ατομικό στατιστικό τους δελτίο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 Δεκεμβρίου 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣ: Γραμματείες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ: 213 135 2779, 213 135 2778
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, (δηλαδή όσοι φοιτούν στο 2ο έτος κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17) και δεν έχουν συμπληρώσει σε έντυπη μορφή στη γραμματεία το «Ατομικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή» όταν εγγράφηκαν στο τμήμα, να μεταβούν στο ακόλουθο link, για τη συμπλήρωση του εν λόγω δελτίου, μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2016:
https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp
Προσοχή:
1. Όσοι φοιτητές έχουν εν τω μεταξύ πάρει μετεγγραφή σε άλλο τμήμα, συμπληρώνουν ως τμήμα εισαγωγής το τμήμα στο οποίο αρχικά πέτυχαν και όχι αυτό στο οποίο πήραν αργότερα μετεγγραφή.
2. Υποχρέωση συμπλήρωσης εκτός όλων των άλλων φοιτητών που δεν έχουν ήδη απογραφεί, έχουν και όσοι φοιτητές ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οι αλλοδαποί φοιτητές που δεν το συμπλήρωσαν κατά την εγγραφή τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.