Υποτροφία πρακτικής άσκησης era-places ακ.έτους 2016-2017/Προκήρυξη/Προθεσμίες

Έναρξη Δεκέμβριος 12, 2016 - Τερματισμός Ιανουάριος 12, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Προκήρυξη υποτροφίας πρακτικής άσκησης era-placεs ακ.έτους 2016-2017.pdf750.86 KB

Υποτροφία πρακτικής άσκησης era-places ακ.έτους 2016-2017/Προκήρυξη/Προθεσμίες

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ERA-PLACES / ΕΑΡΙΝΟ EΞAMHNO 2016-17 - ΝΕW!!!
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας που θα πραγματοποιηθούν από 01/03/2017 έως 31/08/2017.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Στη συγκεκριμένη προκήρυξη έχουν κατανεμηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (4) τρίμηνες υποτροφίες ανά Τμήμα.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού από κάποιο Τμήμα, θα υπάρξει ανακατανομή αυτών των θέσεων.
Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγξουν τα επιπλέον κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα τους.
Eπισημαίνεται ότι για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς υποτρόφους ισχύουν τα ακόλουθα:
Οσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση που θα χορηγεί o Διευθυντής του Μεταπτυχιακού τους με τα ακόλουθα στοιχεία :
- Το θέμα του μεταπτυχιακού τους
- Eγκριση για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού του προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS, εάν προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών τους) και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
Οσον αφορά στους διδακτορικούς φοιτητές που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του επιβλέποντα Καθηγητή του διδακτορικού τους στην οποία να αναγράφονται:
- Το θέμα της διατριβής
- Η έγκριση της Επιτροπής για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.