Ανακοίνωση διδασκαλίας μαθημάτων και συμπληρωματικών μαθημάτων κ.Μοσχόπουλου

Έναρξη Δεκέμβριος 13, 2016 - Τερματισμός Ιανουάριος 13, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση διδασκαλίας μαθημάτων και συμπληρωματικών μαθημάτων κ.Μοσχόπουλου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 13/12/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
1. Το μάθημα "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του" θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 14-12-2016 σύμφωνα με την προγραμματισμένη ώρα (9.00-12.00). Επιπλέον αμέσως μετά (12.00-15.00) θα διεξαχθεί συμπληρωματικό μάθημα στην ίδια αίθουσα (2.43).
2. Το μάθημα "Θεσμοί Διοίκησης και Παραγωγή Αρχείων στην ΕΕ" θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τρίτη 13-12-2016 σύμφωνα με την προγραμματισμένη ώρα (9.00-12.00). Επιπλέον αμέσως μετά (12.00-15.00) θα διεξαχθεί συμπληρωματικό μάθημα στην ίδια αίθουσα (2.44).
O Διδάσκων Δ.Μοσχόπουλος
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ