Πρόγραμμα μαθημάτων νέου ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Αρχειονομίας

Πρώτο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Επιστήμη των αρχείων: ιστορία, εξέλιξη, προοπτικές (6 ECTS)
 • Διαχείριση αρχειακών πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον (6 ECTS)
 • Δίκαιο και δεοντολογία της πληροφορίας (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

 • Εφαρμογές συνταγματικού και διοικητικού δικαίου (6 ECTS)
 • Κρατικές αρχειακές υπηρεσίες στην Ευρώπη (6 ECTS)
 • Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας (6 ECTS)
 • Αρχεία κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς (6 ECTS)  Δεύτερο εξάμηνο

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Ειδική Αρχειονομία: Διαχείριση Σύγχρονων αρχείων – Αρχεία σε ηλεκτρονικό υπόστρωμα εγγραφής (6 ECTS)
  • Αρχεία ιδιωτών (6 ECTS)
  • Αρχειακά Μεταδεδομένα (6 ECTS)

  Μαθήματα Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

  • Οργανισμοί μνήμης και κοινωνικά δίκτυα (6 ECTS)
  • Ειδικά ζητήματα διαχείρισης παλαιού και σπάνιου υλικού (6 ECTS)
  • Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς: ιστορικές και συγκριτικές προσεγγίσεις (6 ECTS)
  • Συστήματα Πρόσβασης και διαχείρισης Τεκμηρίων Οργανισμών Υγείας (6 ECTS)  Τρίτο εξάμηνο

  Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

  Κατεύθυνση Βιβλιοθηκονομίας

  Πρώτο εξάμηνο

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς (6 ECTS)
  • Δίκαιο και δεοντολογία της πληροφορίας (6 ECTS)
  • Πληροφοριακά συστήματα πολιτισμικών φορέων (6 ECTS)

  Μαθήματα Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

  • Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας (6 ECTS)
  • Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Φορέων (6 ECTS)
  • Αναζήτηση της πληροφορίας και νοοτροπία του χρήστη (6 ECTS)   Δεύτερο εξάμηνο

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Πολιτική και εκδοτική του βιβλίου (6 ECTS)
   • Μεταδεδομένα Πολιτισμικής Κληρονομιάς (6 ECTS)
   • Συστήματα μάθησης στην αξιολόγηση υπηρεσιών βιβλιοθηκών (6 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

   • Οργανισμοί μνήμης και κοινωνικά δίκτυα (6 ECTS)
   • Ειδικά ζητήματα διαχείρισης παλαιού και σπάνιου υλικού (6 ECTS)
   • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (6 ECTS)   Τρίτο εξάμηνο

   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

   Κατεύθυνση Μουσειολογίας

   Πρώτο εξάμηνο

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Ιστορία και θεωρία μουσείων – μουσειολογία (6 ECTS)
   • Επιστήμες των μουσείων: συντήρηση, επιμέλεια, τεκμηρίωση, διαχείριση συλλογών (6 ECTS)
   • Μνημεία και μουσεία: σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων (6 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

   • Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας (6 ECTS)
   • Δίκαιο και δεοντολογία της πληροφορίας (6 ECTS)
   • Πληροφοριακά συστήματα πολιτισμικών οργανισμών (6 ECTS)    Δεύτερο εξάμηνο

    Υποχρεωτικά Μαθήματα

    • Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Φορέων (6 ECTS)
    • Μουσειοπαιδαγωγική (6 ECTS)
    • Μουσείο, ψηφιακές εφαρμογές και εικονική πραγματικότητα (6 ECTS)

    Μαθήματα Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

    • Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς – συγκριτική μουσειολογία (6 ECTS)
    • Οργανισμοί μνήμης και κοινωνικά δίκτυα (6 ECTS)
    • Μεταδεδομένα Πολιτισμικής Κληρονομιάς (6 ECTS)    Τρίτο εξάμηνο

    Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

    Κατεύθυνση Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας

    Πρώτο εξάμηνο

    Υποχρεωτικά Μαθήματα

    • Διαχείριση Πολιτισμικών Τεκμηρίων (6 ECTS)
    • Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (6 ECTS)
    • Δίκαιο και Δεοντολογία της Πληροφορίας (6 ECTS)
    • Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό (6 ECTS)

    Μαθήματα Επιλογής (1 από τα κάτωθι)

    • Γλωσσική Τεχνολογία (6 ECTS)
    • Ψηφιοποίηση Πολιτισμικών Τεκμηρίων και Ηλεκτρονική Δημοσίευση (6 ECTS)
    • Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Φορέων (6 ECTS)
    • Διατήρηση Ψηφιακών Τεκμηρίων (6 ECTS)     Δεύτερο εξάμηνο

     Υποχρεωτικά Μαθήματα

     • Μεταδεδομένα Πολιτισμικής Κληρονομιάς (6 ECTS)
     • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (6 ECTS)
     • Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Συστημάτων (6 ECTS)
     • Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης (6 ECTS)

     Μαθήματα Επιλογής (1 από τα κάτωθι)

     • Αυτόματη Εξαγωγή Μεταδεδομένων (6 ECTS)
     • Ολοκλήρωση δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών (6 ECTS)
     • Εικονικά Μουσεία (6 ECTS)
     • Οργανισμοί Μνήμης και Κοινωνικά Δίκτυα (6 ECTS)     Τρίτο εξάμηνο

     Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)