ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Έναρξη Νοέμβριος 30, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 30, 2016 Έληξε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΤΑΒΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Tην Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016,
ώρα 11:00, αίθουσα 2.39,
θα πραγματοποιηθεί
ενημερωτική συνάντηση-εκδήλωση σχετικά με το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
από την κα Δ. Καρβούνη, προϊσταμένη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η παρουσία των είναι σημαντική. φοιτητών/φοιτητριών
Η υπεύθυνη για το πρόγραμμα ERASMUS στο ΤΑΒΜ
Χριστίνα Μπάνου,
Επίκουρος καθηγήτρια