Δήλωση συγγραμμάτων για το μάθημα ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄

Έναρξη Νοέμβριος 29, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 29, 2016 Έληξε

Δήλωση συγγραμμάτων για το μάθημα ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄ του Ε΄ εξαμήνου ότι μπορούν να επιλέξουν στον ΄΄Εύδοξο΄΄ τα αντίστοιχα για το μάθημα συγγράμματα.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ