Αναπλήρωση του μαθήματος ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄

Έναρξη Νοέμβριος 29, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 29, 2016 Έληξε

Αναπλήρωση του μαθήματος ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 29/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αναπλήρωση μαθήματος
Την Παρασκευή 2/12/2016 και ώρα 9-12 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄ στην αίθουσα 2.44 .
Από τη Γραμματεία του Τμήματος