Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου ΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄

Έναρξη Νοέμβριος 24, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 23, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου ΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 25/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για την δήλωση και την διδασκαλία του μαθήματος :
΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου ότι το μάθημα ΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄ διδάσκεται κανονικά κάθε Πέμπτη και ώρα 9-12 στην αίθουσα 2.42.
Επίσης έχει βγεί και σχετική ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων που χάθηκαν.
Καλούνται οι φοιτητές που δεν το έχουν δηλώσει , να το δηλώσουν άμεσα. . Δόθηκε νέα παράταση για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων έως και την Tετάρτη 30/11/2016.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος