Νέα παράταση για τις δηλώσεις μαθημάτων έως και 30/11/2016

Έναρξη Νοέμβριος 25, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 25, 2016 Έληξε

Νέα παράταση για τις δηλώσεις μαθημάτων έως και 30/11/2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 25/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι δόθηκε νέα παράταση για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων έως και την Tετάρτη 30/11/2016.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος