Αναπληρώσεις στα μαθήματα του κ.Γ.Παπαϊωάννου για Α΄ και Γ΄ εξάμηνο

Έναρξη Νοέμβριος 25, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 25, 2016 Έληξε

Αναπληρώσεις στα μαθήματα του κ.Γ.Παπαϊωάννου για Α΄ και Γ΄ εξάμηνο

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 25/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αναπληρώσεις στα μαθήματα του κ.Γ.Παπαϊωάννου
Γ' Εξάμηνο :
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, 15:00-18:00, ΄΄Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες ΄΄(Υ).
Α' Εξάμηνο :
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, 18:00-21:00, Εισαγωγή στη Μουσειολογία (Υ).
Από τη Γραμματεία του Τμήματος