Ανακοίνωση για την διδασκαλία του επόμενου μαθήματος ΄΄Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ΄΄

Έναρξη Νοέμβριος 22, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 22, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 22/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ΄΄ θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην Πέμπτη 24/11/2016 και ώρα 6-9
Από τη Γραμματεία του Τμήματος