Αναπληρώσεις για το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου ΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄

Έναρξη Νοέμβριος 15, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 20, 2016 Έληξε

Αναπληρώσεις για το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου ΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 15/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι αναπληρώσεις του μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου ΄΄Αρχεια Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄ θα γίνουν τις παρακάτω Παρασκευές:
25 Νοεμβρίου 2016
9 Δεκεμβρίου 2016
16 Δεκεμβρίου 2016
Με αυτές τις αναπληρώσεις συν τα έξι κανονικά μαθήματα θα γίνουν 9 παραδόσεις μέχρι τα Χριστούγεννα.
Η διδάσκουσα
Δάφνη Λάππα
Μέσω Γραμματείας