Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων κ.Δ.Μοσχόπουλου γι' αυτήν την εβδομάδα

Έναρξη Νοέμβριος 13, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 13, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων κ.Δ.Μοσχόπουλου γι' αυτήν την εβδομάδα

Ο κ. Μοσχόπουλος δεν θα πραγματοποιήσει μαθήματα κατά την τρέχουσα εβδομάδα.
Συγκεκριμένα δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα:
Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης Ι ( 14-11-2016)
Θεσμοί Διοίκησης και Παραγωγή Αρχείων στην ΕΕ (15-11-2016)
Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του (16-11-2016)
Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης
Ο Διδάσκων
Δ. Μοσχόπουλος
Μέσω Γραμματείας