Αναπλήρωση μαθήματος "Πηγές Πληροφόρησης 2", 7ου εξ.

Έναρξη Νοέμβριος 14, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 14, 2016 Έληξε

Ανακοινώνεται ότι αυτή την εβδομάδα, η διάλεξη του μαθήματος "Πηγές Πληροφόρησης 2" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15/11/2016 19.15, στο Εργαστήριο.

Οι διδάσκοντες