Αναπλήρωση του μαθήματος ΄΄Ηλεκτρονική Δημοσίευση΄΄

Έναρξη Νοέμβριος 14, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 14, 2016 Έληξε

Αναπλήρωση του μαθήματος ΄΄Ηλεκτρονική Δημοσίευση΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 14/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος ΄΄Ηλεκτρονική Δημοσίευση΄΄ θα πραγματοποιηθεί αναπληρωματικό μάθημα την Τρίτη 22/11, στις 18:00-21:00, στην αίθουσα 2.44.
Ο Διδάσκων
Μέσω Γραμματείας