Ανακοίνωση για την δήλωση και διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄ του Ε΄ εξαμήνου

Έναρξη Νοέμβριος 14, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 14, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την δήλωση και διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄ του Ε΄ εξαμήνου. (ΕΠΕΙΓΟΝ)

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 14/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για την δήλωση και την διδασκαλία του μαθήματος
΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα ΄΄Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας΄΄ του Ε΄ εξαμήνου θα διδαχθεί κανονικά. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν το έχουν δηλώσει να το δηλώσουν άμεσα. Για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων έχει δοθεί παράταση ως τις 21/11/2016.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος