Ανακοίνωση για τη δήλωση συγγραμμάτων στον Εύδοξο για το μάθημα ΄΄Εκδοτική΄΄ Ζ΄ εξαμήνου

Έναρξη Νοέμβριος 14, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 14, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για τη δήλωση συγγραμμάτων για το μάθημα ΄΄Εκδοτική΄΄ Ζ΄ εξαμήνου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 14/11/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου που επιθυμούν να δηλώσουν συγγράμματα για το μάθημα ΄΄Eκδοτική΄΄ που βρίσκεται στο Ζ΄ εξάμηνο , μπορούν να δηλώνουν τα συγγράμματα του μαθήματος ΄΄Εκδοτική του Εντύπου Βιβλίου΄΄ Γ΄ εξάμηνο , διότι πρόκειται να γίνει συνδιδασκαλία για Γ΄ και Ζ΄ εξάμηνο.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος