Έναρξη δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Οκτώβριος 31, 2016 - Τερματισμός Ιανουάριος 20, 2017 Έληξε

Έναρξη δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 31/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΘΕΜΑ : Έναρξη δήλωσης και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων
χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2016- 2017 .
Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή αυτών στους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 .
Οι φοιτητές υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραμμάτων τους στην ιστοσελίδα : eudoxus.gr
Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων
στο οικείο Τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για
τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη
δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας :
τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος