Αναβολή του μαθήματος του Γ΄ εξαμήνου ΄΄Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο MARC΄΄

Έναρξη Οκτώβριος 30, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 30, 2016 Έληξε

Αναβολή του μαθήματος του Γ΄ εξαμήνου ΄΄Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο MARC΄΄για σήμερα 31/10/2016

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 31/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το εργαστήριο του μαθήματος του Γ΄ εξαμήνου ΄΄Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο MARC΄΄ δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 31/10/2016. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν κατόπιν νέας ανακοίνωσης.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος