Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ): ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Στο Τμήμα μας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16−8−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» έχει οριστεί το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, Καθ. Θεόδωρος Παππάς.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα βρείτε στις αντίστοιχες ενότητες του δικτυακού τόπου του Τμήματος

ΑρχείοΜέγεθος
kanonismos neou pms.pdf221.07 KB