Διδασκαλία ξένης γλώσσας : Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙΙ

Έναρξη Οκτώβριος 27, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 27, 2016 Έληξε

Διδασκαλία ξένης γλώσσας : Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙΙ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 26/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα μαθήματα ξένης γλώσσας ΄΄Αγγλικά Ι΄΄ και Αγγλικά ΙΙΙ΄΄ θα ξεκινήσουν να διδάσκονται κανονικά στις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες όπως ακριβώς αναφέρονται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος