Ανακοίνωση για τους φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών που οφείλουν το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης Ι΄΄

Έναρξη Οκτώβριος 25, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 30, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών που οφείλουν το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης Ι΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 26/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών που εισήχθησαν από το έτος 2013 και πριν που οφείλουν το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης Ι, Δ΄εξάμηνο΄΄ και δεν το έχουν παρακολουθήσει καθόλου μπορούν να εξεταστούν σε αυτό με απαλλακτική εργασία στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016-2017, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο διδάσκοντα. Το μάθημα θα περαστεί στην καρτέλλα τους ως υποχρεωτικό, όπως ήταν και στο πρόγραμμα σπουδών τους.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος