Έκτατη αλλαγή στις ημέρες και ώρες διδασκαλίας μαθημάτων κ.Βλίζου και κ.Ντιέγκο για αυτήν την εβδομάδα

Έναρξη Οκτώβριος 24, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 24, 2016 Έληξε

Έκτακτη αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας μαθημάτων κ.Βλίζου και κ.Ντιέγκο για αυτήν την εβδομάδα

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 25/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του κ. Σ. Βλίζου «Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης» θα διδαχθεί εκτάκτως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00-21:00 στην αίθουσα 2.45.
Το μάθημα του κ. Diego D’Oria «Λατινική γλώσσα» θα μεταφερθεί εκτάκτως και θα διδαχθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 18:00-21:00 στην αίθουσα 2.44.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος