Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Οκτώβριος 25, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 25, 2016 Έληξε

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 25/10/2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Δίδεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των υποχρεωτικών και υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 έως και την Παρασκευή 11/11/2016.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση :
http://gram-web.ionio.gr/unistudent
Από τη Γραμματεία του Τμήματος