Οδηγίες για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου και για τις δηλώσεις μαθημάτων κατεύθυνσης

Έναρξη Οκτώβριος 24, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 24, 2016 Έληξε

Οδηγίες για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου και για τις δηλώσεις μαθημάτων κατεύθυνσης

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 24/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Προκειμένου να επιλέξετε τα μαθήματα της κατεύθυνσης και για την δική σας διευκόλυνση μπορείτε να μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://odigos.tab.ionio.gr/
και να ακολουθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στα γράμματα με κίτρινο φόντο.
Αμέσως μετά , αφού πλέον θα σας είναι σαφής η διαδικασία επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης στο gramweb.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος