Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του΄΄ για αυτήν την εβδομάδα

Έναρξη Οκτώβριος 24, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 24, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του΄΄ για αυτήν την εβδομάδα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 24/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του" αυτήν την εβδομάδα κατ' εξαίρεση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-10-2016 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 2.44 και όχι κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος