Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου

Έναρξη Οκτώβριος 18, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 18, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Ζ΄΄ εξαμήνου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7 Σεπτεμβρίου 2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου
Όσοι φοιτητές του 7ου εξαμήνου δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ects στο δεύτερο έτος σπουδών, μπορούν να συμπληρώσουν τα ects που τους λείπουν επιλέγοντας μαθήματα από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών:
- Εκδοτική του εντύπου βιβλίου (προσφερόμενο μόνο σε όσους δεν έχουν επιλέξει το μάθημα "Εκδοτική" του ζ' εξαμήνου).
- Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
Αντίστοιχα, όσοι φοιτητές του 7ου εξαμήνου δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ects στο τρίτο έτος σπουδών, μπορούν να συμπληρώσουν τα ects που τους λείπουν επιλέγοντας μαθήματα από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων του πέμπτου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών:
- Αρχειακά εργαλεία και εφαρμογή προτύπων
- Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων
- Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών Βιβλιοθηκών
- Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης (προσφερόμενο μόνο σε όσους δεν έχουν περάσει το μάθημα "Ιστορία της Τέχνης" του β' εξαμήνου).
- Αρχαιολογία και αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού (προσφερόμενο μόνο σε όσους δεν έχουν περάσει το αντίστοιχο μάθημα του ε' εξαμήνου).
- Οργάνωση και Διοίκηση Μουσείων (προσφερόμενο μόνο σε όσους δεν έχουν περάσει το αντίστοιχο μάθημα του στ' εξαμήνου).
Από τη Γραμματεία του Τμήματος