Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου και τις δηλώσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης

Έναρξη Οκτώβριος 18, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 18, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου και τις δηλώσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 19/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου
Οι φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ εξάμηνο) μπορούν να ξεκινήσουν να δηλώνουν τα μαθήματά τους (μαθήματα κατευθύνσεων/ υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) από την Παρασκευή 21/10/2016 αφού θα έχει πλέον ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισής τους στο σύστημα.
Παρακαλούμε πολύ τους φοιτητές του 3ου έτους πριν την Παρασκευή 21/10 να μην υποβάλλουν καμμία ηλεκτρονική δήλωση διότι δεν θα μπορούν να δούν όλα τα μαθήματα που πρέπει να επιλέξουν.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων και το σύστημα θα είναι ανοιχτό έως και Παρασκευή 11/11/2016.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος