Συνάντηση του Προέδρου του ΤΑΒΜ με τους φοιτητές του Ε΄εξαμήνου σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις κατευθύνσεις

Έναρξη Οκτώβριος 9, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 9, 2016 Έληξε

Συνάντηση του Προέδρου του ΤΑΒΜ με τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου για ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τις κατευθύνσεις

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 10/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Την Τετάρτη 12/10/2016 στις 12:00 στην αίθουσα 2.39 θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών του 5ου εξαμήνου του ΤΑΒΜ για το Πρόγραμμα Σπουδών και τον τρόπο υλοποίησής του, με στόχο να διευκολυνθούν οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου στις δηλώσεις επιλογής κατεύθυνσης και επιλεγόμενων μαθημάτων.
Η ενημέρωση θα γίνει από τον Πρόεδρο του Τμήματος καθ. Μ. Γεργατσούλη, και είναι ανοικτή και για τους φοιτητές των υπολοίπων εξαμήνων που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν.
Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ