Έναρξη δηλώσεων κατευθύνσεων για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου (3ου έτους)/Προθεσμία

Έναρξη Οκτώβριος 4, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 4, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Έντυπη δήλωση κατεύθυνσης.doc29.5 KB

Έναρξη δηλώσεων κατευθύνσεων για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου (3ου έτους)/Προθεσμία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7 Οκτωβρίου 2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τι ισχύει για τις κατευθύνσεις/Έναρξη δηλώσεων κατευθύνσεων
για τους φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ εξάμηνο)
Καλούνται οι φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ εξάμηνο σπουδών) να δηλώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος μία από τις τρείς παρακάτω κατευθύνσεις :
1. Αρχειονομία
2. Βιβλιοθηκονομία
3. Μουσειολογία
Οι φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου πρέπει να δηλώσουν πρώτα κατεύθυνση στην Γραμματεία του Τμήματος και μετά να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα κατεύθυνσης.
Έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μόνο μία (1) κατεύθυνση , αλλά μπορούν να επιλέξουν ως υποχρεωτικά επιλογής ακόμη και μαθήματα που βρίσκονται στις υπόλοιπες κατευθύνσεις ως υποχρεωτικά.
Προθεσμία δηλώσεων κατευθύνσεων : από Παρασκευή 7/10 έως και Δευτέρα 17/10/2016. Oι δηλώσεις μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας : archei@ionio.gr
Επισυνάπτεται έντυπη δήλωση.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος