ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 11/10/2016-ΕΠΕΙΓΟΝ

Έναρξη Οκτώβριος 6, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 6, 2016 Έληξε

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 11/10/2016-ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 07/10/2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδ.
Πληρ.
Τηλέφωνο
Fax
E-mail : 2η Πάρ. Ελευθερίου Βενιζέλου
: 49100 Κέρκυρα
: Κ. Παπαβλασοπούλου
: 2661082119
: 2661048274
: merimna@ionio.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση παροχής δωρεάν σίτισης ή στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και δεν έχουν αποστείλει ή δεν έχουν υποβάλει ακόμα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τα έντυπα δικαιολογητικά, ότι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία, όσες ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν υποβληθεί χωρίς την υποβολή των έντυπων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη.
Από το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου