Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 4ου έτους για το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης Ι΄΄

Έναρξη Οκτώβριος 6, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 31, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 4ου έτους για το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης Ι΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 6/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης Ι΄΄
Αφορά στους φοιτητές που εισήχθησαν το 2013-2014
Με την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης Ι΄΄ έγινε επιλεγόμενο, ενώ ήταν υποχρεωτικό. Όμως οι φοιτητές που εισήχθησαν το έτος 2013-2014 θα δώσουν το μάθημα Πηγές Πληροφόρησης Ι του Δ΄ εξαμήνου στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου ως Υποχρεωτικό, όπως ήταν και στο πρόγραμμα σπουδών τους. Όσοι εκ των φοιτητών που εισήχθησαν το έτος 2013 το έχουν δώσει ως επιλεγόμενο παρακαλούμε να περάσουν από την Γραμματεία για να τους περαστεί ως υποχρεωτικό στην καρτέλα τους.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος