Έναρξη διαλέξεων για το μάθημα: Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ (7 εξ.)

Έναρξη Οκτώβριος 3, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 3, 2016 Έληξε

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος "Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ" του έβδομου εξαμήνου θα αρχίσουν την δεύτερη ακαδημαϊκή εβδομάδα του εξαμήνου (από 10/10/2016 έως 14/10/2016).

Οι διδάσκοντες, από τη Γραμαμτεία του Τμήματος