Ανακοίνωση κ.Γ.Τσιμπίδα για την έναρξη των μαθημάτων Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ

Έναρξη Οκτώβριος 4, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 4, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση κ.Γ.Τσιμπίδα για την έναρξη των μαθημάτων Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 4/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«ΓΑΛΛΙΚΑ I» ΚΑΙ « ΓΑΛΛΙΚΑ IΙΙ».
Τα μαθήματα της κ. Τσιμπίδα Γεωργίας, «Γαλλικά I» και « Γαλλικά IΙΙ» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14 Οκτώβρη 2016 στις 12.00-15.00 και 15.00-18.00 αντίστοιχα και θα λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα 2.45 του ΤΑΒ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα μαθήματα, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και το τέλος Οκτώβρη με ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail της διδάσκουσας, andaugia@yahoo.gr, αναγράφοντας :
το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους και τον τίτλο του μαθήματος.
Η διδάσκουσα μέσω Γραμματείας.