Έναρξη δηλώσεων θέματος πτυχιακής εργασίας/Προθεσμία

Έναρξη Οκτώβριος 3, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 30, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Έντυπο δήλωσης θέματος πτυχιακής εργασίας.doc52.5 KB
Έντυπο δήλωσης αλλαγής θέματος ή αλλαγής επόπτη πτυχιακής εργασίας.pdf33.37 KB

Έναρξη δηλώσεων θέματος πτυχιακής εργασίας/Προθεσμία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 01/10/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΈΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν Πτυχιακή
Εργασία να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος από
1/10/2016 έως 30/11/2016 (ημέρες και ώρες λειτουργίας της ).
Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η έντυπη αίτηση-δήλωση θέματος πτυχιακής εργασίας βρίσκεται στην Γραμματεία του Τμήματος, αλλά μπορεί να σταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail της Γραμματείας archei@ionio.gr .
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος