Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-17

Έναρξη Σεπτέμβριος 27, 2016 - Τερματισμός Οκτώβριος 27, 2016 Έληξε

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-17: 3 Οκτωβρίου 2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Μ.Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου
ακ.έτους 2016-2017
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2016-2017 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί μέσα στις προσεχείς ημέρες, στην ιστοσελίδα του Τμήματος : tab.ionio.gr και στους πίνακες ανακοινώσεων.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος