ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Έναρξη Σεπτέμβριος 23, 2016 - Τερματισμός Οκτώβριος 23, 2016 Έληξε

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ : ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για σίτιση και στέγαση και αποστολής των δικαιολογητικών στην Φοιτητική Μέριμνα του Ιονίου Πανεπιστημίου έως και 7 Οκτωβρίου 2016.