Εκπροσώπηση Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υπ.Διδακτόρων στην Γ.Σ.Ειδ.Σύνθεσης του ΤΑΒΜ ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Σεπτέμβριος 8, 2016 - Τερματισμός Νοέμβριος 20, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Εκπροσώπηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών + Υπ Διδ στη Γ Σ Ε Σ ΤΑΒΜ-2016-2017.pdf515.84 KB

Εκπροσώπηση Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υπ.Διδακτόρων στην Γ.Σ.Ειδ.Σύνθεσης του ΤΑΒΜ ακ.έτους 2016-2017