Εκπροσώπηση των Μεταπτυχιακών φοιτητών στην Συνέλευση του Τ.Α.Β.Μ. ακ. έτους 2016-2017

Έναρξη Σεπτέμβριος 6, 2016 - Τερματισμός Οκτώβριος 6, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Εκπροσώπηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Συνέλευση του ΤΑΒΜ -2016-2017.pdf689.31 KB

Εκπροσώπηση των Μεταπτυχιακών φοιτητών στην Συνέλευση του Τ.Α.Β.Μ. ακ. έτους 2016-2017