Εκπροσώπηση των προπτυχιακών φοιτητών στην Συνέλευση του Τ.Α.Β.Μ. ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Σεπτέμβριος 8, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 20, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Εκπροσώπηση των Προπτυχιακών φοιτητών στη Συνέλευση ΤΑΒΜ 2016-2017.pdf610.87 KB

Εκπροσώπηση των προπτυχιακών φοιτητών στην Συνέλευση του Τ.Α.Β.Μ. ακ.έτους 2016-2017