Εκπροσώπηση των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής στην Κοσμητεία

Έναρξη Σεπτέμβριος 6, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 20, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Ορισμός Εκπροσώπου των φοιτητών στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ 2016-2017.pdf593.85 KB

Εκπροσώπηση των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής στην Κοσμητεία