Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υπ.διδακτόρων στη Σύγκλητο ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Αύγουστος 29, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 29, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο.pdf19.28 KB
Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου υπ.διδακτόρων στη Σύγκλητο.pdf19.78 KB

Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υπ.διδακτόρων στη Σύγκλητο ακ.έτους 2016-2017