Διαδικασία εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Αύγουστος 25, 2016 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 25, 2016 Έληξε

Διαδικασία εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακ.ετους 2016-2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 25/8/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η διαδικασία εγγραφής πρωτοετών φοιτητών 2016-17
Τι ισχύει για τις εγγραφές νέων φοιτητών :
1. Οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους, μέσα στην συγκεκριμένη προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν για το μηχανογραφικό τους δελτίο.
2. Στη συνέχεια, οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι από φέτος, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, καταργείται η «υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», δηλαδή απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης το οποίο μέχρι πέρυσι ήταν απαραίτητο για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.
Από το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα η προθεσμία μέσα στην οποία θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας.
Από την Γραμματεία του Τμήματος