Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Έναρξη Αύγουστος 22, 2016 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 22, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 29/7/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου πως το γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα μείνει κλειστό για το διάστημα 1-19/8/2016. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά η διεύθυνση e-mail και οι σελίδες της Πρακτικής Άσκησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τυχόν απορίες φοιτητών και συνεργαζόμενων φορέων. Σχετικά με τα νέα έγγραφα προς συμπλήρωση που αναρτήθηκαν ενημερώνουμε τους φοιτητές πως το Παρουσιολόγιο πρέπει να υπογράφεται από το φοιτητή και τον υπεύθυνο του φορέα, η βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα και η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή και μόνο.
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε τα ακόλουθα έγγραφα να κατατεθούν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αυστηρά, αλλιώς δε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η πρακτική σας άσκηση και να προχωρήσει η πληρωμή σας.
Από την Γραμματεία του Τμήματος