Υπηρεσία Προγράμματος Σπουδών ΤΑΒΜ

Έναρξη Ιούλιος 22, 2016 - Τερματισμός Αύγουστος 22, 2017 Έληξε

Τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα σε επίπεδο Προπτυχιακού κύκλου σπουδών για το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι διαθέσιμα μέσα από την Υπηρεσία (νέου) Προγράμματος Σπουδών ΤΑΒΜ (διαθέσιμη και από το μενού: Προπτυχιακά--> Μαθήματα). Σε αυτή την υπηρεσία ο φοιτητής μπορεί να διαπιστώσει εύκολα και γρήγορα ποια μαθήματα πρέπει να επιλέξει έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του νέου προγράμματος σπουδών.